To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Rejestracja
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Warsztat jest przeznaczony dla samorządowców, działaczy organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych kształtowaniem społecznej przestrzeni miast. Skoncentrujemy się na tym, jak sposoby życia różnych grup mieszkańców wyróżnionych ze względu na status społeczno-ekonomiczny, gender i inne zmienne społeczno-demograficzne (wiek, ludność osiadła / napływowa itp.) wpływają na ich postrzeganie przestrzeni miejskiej oraz kształtują ich potrzeby. Celem warsztatów będzie rozwinięcie umiejętności dostrzegania specyficznych potrzeb różnych grup użytkowników i odpowiadania na nie przez wypracowywanie rozwiązań akceptowanych przez różnych interesariuszy i/lub dostosowywanych do ich oczekiwań. W pierwszej części krótko omówione zostaną podstawy teoretyczne (m.in. teoria Bourdieu, hipotezy tłumaczące źródła postaw wobec grup odmiennych kulturowo, itp.), wyniki badań oraz studia przypadków. W części drugiej zostaną one przedyskutowane z uczestnikami, a odwołanie do ich doświadczeń pozwoli na zdiagnozowanie najważniejszych wyzwań dotyczących projektowania społecznej przestrzeni miast.

Warsztat poprowadzą Paweł Kaczmarczyk i Przemysław Sadura

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa